26 פתרו את התרגילים . צמצמו את התוצאות . בדיקה הנה תוצאות התרגילים לא לפי הסדר . העתיקו אותן למחברת , וכתבו מתחת לכל תוצאה את האות שליד התרגיל המתאים . אם פתרתם נכון , קיבלתם פתגם ידוע וחשוב . מהו ? 27 כתבו < או > או = בין שני התרגילים שבכל סעיף . שימו לב : יש מקרים שאפשר להשוות בין התרגילים בלי לחשב את התוצאות שלהם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית