1 א . השלימו בלוח הכפל את הכפולות של . 7 70 הוא כפולה של 7 כי . 7 × 10 = 70 25 אינו כפולה של 7 כי אין מספר שלם שהוא פתרון של המשוואה . 7 × = 25 ב . כתבו כפולות של 7 שאינן נמצאות בלוח הכפל עד . 100 2 כתבו שלושה מספרים שהם כפולות של . 4 3 בדקו אילו מהמספרים הנתונים הם כפולות של 3 ונמקו . 4 א . בדקוכלמספר : האם 36 הואכפולהשלו ? נמקולפימההחלטתם . דוגמה 4 כן . הנימוק : 36 : 4 = 9 ) או 9 × 4 = 36 ( 2 9 7  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית