במושב ניצן יש שדות שמגדלים בהם פלפלים . כל שדה מחולק בגדרות לחלקות שוות בשטחן . עם המורה 1 בשנה הראשונה חולק שדה הפלפלים ל - 12 חלקות שוות בשטחן . כל אחד מהחקלאים קיבל 1 12 מהשדה . בשנה השנייה מקצת החקלאים לא היו מעוניינים להמשיך ולעבד את החלקה שלהם בשדה . מועצת המושב החליטה לחלק את השדה בין מספר חקלאים קטן יותר . א . הציעו אפשרויות שונות לחלוקת השדה שווה בשווה בין מספר קטן יותר של חקלאים : הסירו חלק מהגדרות ( סמנו כל גדר שאתם רוצים להוריד ) והדגישו את הגדרות שיישארו .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית