1 לפניכם רשימת מספרים : 120 , 132 , 23 , 27 , 30 , 36 , 29 , 49 , 53 , 45 , 54 , 63 , 72 , 24 , 84 , 90 , 810 כתבו בכל סעיף את כל המספרים המתאימים מהרשימה ואת סימן ההתחלקות . ( שימו לב : יש מספרים שמתאימים לכמה סעיפים . ) דוגמה כתבו את המספרים מהרשימה המתחלקים ב - . 2 120 , 132 , 30 , 36 , 54 , 72 , 24 , 84 , 90 , 108 מהו סימן ההתחלקות ב - ? 2 ספרת היחידות היא זוגית . א | כתבו את המספרים מהרשימה המתחלקים ב - . 3 מהו סימן ההתחלקות ב - ? 3 ב | כתבו את המספרים מהרשימה המתחלקים ב - . 5 מהו סימן ההתחלקות ב - ? 5 ג | כתבו את המספרים מהרשימה המתחלקים ב - . 6 מהו סימן ההתחלקות ב - ? 6 בחרו שני מספרים שרשמתם והראו בעזרת תרגיל חילוק שהם מתחלקים ב - . 6 ד | כתבו את המספרים מהרשימה המתחלקים ב - . 9 מהו סימן ההתחלקות ב - ? 9 בחרו שני מספרים שרשמתם והראו בעזרת תרגיל חילוק שהם מתחלקים ב - . 9 ה | כתבו את המספרים מהרשימה המתחלקים ב - . 10 מהו סימן ההתחלקות ב - ? 10 2  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית