ב . הצעתה של אורית לשנה השנייה אורית הציעה להוסיף גדרות ולחלק כל חלקה ל - 5 חלקות שוות בשטחן ולתת לכל חקלאי חלקה אחת . ציירו במחברת דרך שבה אפשר לבצע את הצעתה של אורית . הוסיפו גדרות ואל תורידו את הגדרות הקיימות . ענו לפי הצעתה של אורית : האם מספר החלקות בשנה השנייה גדול ממספר החלקות בשנה הראשונה או קטן ממנו ? פי כמה ? האם שטח החלקה שיקבל כל אחד מהחקלאים בשנה השנייה גדול משטח החלקה שקיבל כל אחד מהחקלאים בשנה הראשונה או קטן ממנו ? פי כמה ? איזה חלק מהשדה יקבל כל אחד מהחקלאים בשנה השנייה ? ג . ההחלטה שהתקבלה לשנה השנייה לבסוף החליטו במושב לא לקבל את ההצעות של דן ואורית אלא להגדיל פי 4 את מספר החלקות בשנה השנייה . ציירו במחברת דרך אפשרית לעשות זאת . הוסיפו גדרות . ( זכרו : אין להוריד את הגדרות הקיימות . ) ענו לפי ההחלטה הזאת : כמה חלקות יהיו בשדה ? האם שטח החלקה שיקבל כל אחד מהחקלאים בשנה השנייה יהיה גדול משטח החלקה שקיבל כל אחד מהחקלאים בשנה הראשונה או קטן ממנה ? פי כמה ? איזה חלק מהשדה יקבל כל אחד מהחקלאים ? מומלץ לערוך דיון : רונן הציע להוסיף גדרות ולחלק כל חלקה ל - 25 חלקות שוות בשטחן...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית