1 א . כתבו שבר מתאים לחלק הצבוע של כל מלבן . איזה חלק משטח המלבן צבוע בכחול ? ב . סרטטו שני מלבנים כאלה במחברת . צבעו 1 משטח כל מלבן בשתי דרכים שונות . איזה חלק משטח המלבן צבוע בוורוד ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית