תוכן העניינים לקראת הרחבה וצמצום 82 א . הרחבה 53 לקראת צמצום 74 ב . צמצום 94 ג . צמצום והרחבה 16 לקראת מציאת מכנה משותף 67 ד . מכנה משותף 87 ה . חיבור וחיסור שברים 69 ו . השבר כמנת שלם בשלם 911 שוב חישוב 512 אבזרים לפרק דף כלי מדידה בסוף דפי עוגות החוברת * מצבע ( " טוש " ) מחיק ללוח לבן  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית