חיבור וחיסור 1 נתון התרגיל הזה : . 2 , 454 - 785 בלי לפתור אותו השלימו את התרגילים האלה כך שהתוצאה שלהם תהיה גדולה ב - 200 מהתוצאה של התרגיל הנתון . | - 785 א - | 2 , 454 ב - | 2 , 354 ג | - 985 ד | - 485 ה | - 1 , 785 ו פתרו את כל התרגילים ובדקו אם המספרים שהשלמתם מתאימים . 2 בלי לפתור את התרגיל הנתון כתבו תרגילים שונים שיש להם אותה תוצאה . 2 , 341 - 1 , 782  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית