1 נסו לפתור את התרגילים האלה בעל - פה . את התרגילים שלא הצלחתם לפתור בעל - פה פתרו בכתב . | 31 , 253 - 200 = א = | 24 , 805 - 20 , 000 ב = | 50 , 006 - 2 , 000 ג = | 55 , 505 + 400 ד = | 13 , 895 + 7 , 000 ה = | 0 + 58 , 013 ו | 133 , 777 - 500 = ז = | 266 , 900 - 50 ח = | 906 , 999 + 1 ט = | 518 , 519 + 10 , 000 י = | 101 , 010 + 100 יא = | 1 , 308 , 934 + 200 , 000 יב בדיקה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית