תזכורת כדי להקל את הקריאה של מספרים גדולים נהוג לשים פסיק ( , ) אחרי כל שלוש ספרות החל מספרת היחידות . 1 סמנו פסיק במקום המתאים בכל מספר כדי להקל את קריאתו . קראו את המספר וכתבו אותו במילים . כתבו איזה ערך הספרה 2 מייצגת במספר . דוגמה - 1 , 206 אלף מאתיים ושש הספרה 2 מייצגת שתי מאות . א 1256055 | ג 125605 | ב 12560 |  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית