פעילות לדיון מסכם עליכם לכתוב עבודה מסכמת לנושא האחוזים . העבודה צריכה לכלול שש בעיות קלות שיש בהן מספרים נוחים , כך שכל תלמידי הכיתה יוכלו לענות עליהן , ובעיה שביעית - בעיית בונוס . להלן סוגי הבעיות : א . בעיה שצריך להשלים בה נתונים בדיאגראמת עיגול : המציאו נתונים שאפשר לארגן אותם בדיאגראמת עיגול . סרטטו את הדיאגראמה , ובגזרות השונות שלה כתבו את הנתונים בצורות הצגה שונות ( באחוזים , במספרים שלמים , בשברים ) . כתבו בעיה שחסרים בה נתון אחד או שניים מן הנתונים שכתבתם . בקשו לחשב את הנתונים החסרים . בקשו לבדוק את התשובות בעזרת סכום הכמויות , סכום החלקים וסכום האחוזים . ב . בעיה שצריך לחשב בה את הכמות המתאימה למספר באחוזים ג . בעיה שצריך לחשב בה את האחוז ד . בעיה שצריך לחשב בה את הכמות הכוללת המתאימה ל - % 100 ה . בעיה באחוזים העוסקת בהנחה ( אם כבר כתבתם בעיה כזו , כתבו בעיה שונה . הסבירו בדיון הכיתתי במה היא שונה . ) ו . בעיה באחוזים העוסקת בהתייקרות ( אם כבר כתבתם בעיה כזו , כתבו בעיה שונה . הסבירו בדיון הכיתתי במה היא שונה . ) ז . בעיית בונוס שהיא קצת יותר קשה מהבעיות הקודמות . פתרו במח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית