1 פתרו את הבעיות בעזרת טבלות התאמה . דוגמה באולם יש 600 מקומות ישיבה . % 21 מן המקומות נשארו ריקים בזמן הקונצרט . כמה מקומות נשארו ריקים ? תחילה מחשבים אחוז אחד מן המקומות באולם : 600 : 100 = 6 אחוז אחד מן המקומות באולם הוא 6 מקומות . לאחר מכן מחשבים את מספר המקומות הריקים : 6 × 21 = 612 תשובה : 126 מקומות נשארו ריקים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית