1 פתרו את הבעיות בעזרת טבלות התאמה . דוגמה בכל חפיסת שוקולד יש 24 קוביות . כמה קוביות יש ב - 5 חפיסות ? בכמה חפיסות יש 240 קוביות בסך הכול ? שלבי הפתרון : א . כותבים את הנתונים במקומות המתאימים בטבלת התאמה . ב . מוצאים פי כמה יש לכפול או לחלק . ג . מחשבים בעזרת תרגילים מתאימים ועונים על השאלות : 5 × 24 = 012 ב - 5 חפיסות יש 120 קוביות שוקולד . 240 : 24 = 01 ב - 10 חפיסות יש 240 קוביות שוקולד . א | ליטר אחד של דלק עולה 6 שקלים . דניאל קנה 40 ליטרים דלק . כמה הוא שילם בעבור הדלק ? רוני קנה דלק ושילם 72 שקלים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית