תוכן העניינים א . אחוזים - חזרה 814 לקראת פתרון בעיות בעזרת טבלות התאמה 315 ב . פתרון בעיות אחוזים בעזרת טבלות התאמה 515 ג . בעיות אחוזים - הרחבה 116 ד . דיון מסכם 516 ה . תרגול נוסף 616 שוב חישוב 417  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית