1 גדי רצה לכתוב את השבר 2 3 כמספר עשרוני . הוא רשם את תרגיל החילוק המתאים , , 2 : 3 והתחיל לפתור . ממירים 2 יחידות ב – 20 עשיריות . ממירים 2 עשיריות ב – 20 מאיות . ממירים 2 מאיות ב – 20 אלפיות . דיון האם תהליך זה יכול להיפסק ? מדוע ? ! השארית חוזרת על עצמה שוב ושוב ... לא מגיעים לשארית , 0 ולכן התהליך חוזר על עצמו . קיבלנו : ... . 2 3 = 0 . 666 2 כתבו את 1 11 כמספר עשרוני . מה קיבלתם ? אילו ספרות חוזרות על עצמן ? ! מ נקרא ספר מספר עשרוני עשרוני שיש בו ספרות מחזורי החוזרות . על עצמן בסדר קבוע , ! ע במספר ל עצמה עשרוני במקום מחזורי לכתוב מקובל את הספרה לסמן נקודה ( או הספרות מעל כל ) פעמים ספרה החוזרת רבות : 1 1 1 = 0 . 090909 … = 0 . 09 2 3 = 0 . 6666 … = 0 . 6  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית