הנה דוגמה לתהליך הפתרון של תרגיל חילוק של מספר עשרוני במספר שלם במאונך . התרגיל : = 697 . 25 : 5 בשלב ראשון מחלקים את השלמים . כשמסיימים לחלק את השלמים ( את היחידות ) , כותבים נקודה בתוצאה וממשיכים לחלק את העשיריות . 2 יחידות ועוד 2 עשיריות הן 22 עשיריות . מחסרים 20 עשיריות מ – 22 עשיריות . ממשיכים לחלק גם את המאיות . 2 עשיריות ועוד 5 מאיות הן 25 מאיות . מחסרים 25 מאיות מ – 25 מאיות . בודקים את התוצאה בעזרת תרגיל כפל : × 139 . 5 45 697 . 25 הפתרון : 697 . 25 : 5 = 139 . 54 דיון מהי משמעות הנקודה שכותבים בתוצאה לאחר שמסיימים לחלק את המספרים השלמים ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית