1 תרגילי כפל כאלה עדיין לא למדתם לפתור . מה חדש בסוג זה של תרגילים ? נסו למצוא דרך לפתרונם . = | 0 . 13 × 0 . 4 ג = | 0 . 5 × 0 . 12 ב = | 0 . 3 × 0 . 7 א עם המורה כך פתרו אורנה ולאה את תרגיל ג = . 0 . 13 × 0 . 4 אורה פתרה בעזרת כפל שברים : לאה פתרה בעזרת כפל שלמים והסבירה : אני יודעת לפתור בשלמים את תרגיל הכפל הזה : . 13 × 4 = 25 את הגורם הראשון בתרגיל המקורי ( 0 . 13 ) הגדלתי פי , 100 ואת הגורם השני ( 0 . 4 ) הגדלתי פי , 10 כלומר , התוצאה שקיבלתי ( 52 ) גדולה פי 010 × 10 ) 1 , 000 ) מן התוצאה של התרגיל בשלמים . לכן עלי להקטין אותה פי . 52 : 1 , 000 = 0 . 052 : 1 , 000  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית