1 נסו לכתוב שני תרגילי כפל שהתוצאה שלהם היא . 4 . 8 × = 4 . 8 2 נסו לפתור את תרגילי הכפל האלה . הסבירו איך פתרתם כל תרגיל . = | 3 × 0 . 8 ג = | 5 × 0 . 5 ב = | 0 . 4 × 2 א 3 פתרו בדרך של חיבור חוזר . = | 0 . 3 × 5 ג = | 0 . 7 × 2 ב = | 3 × 0 . 9 א פתרו בעזרת כפל שברים . = | 0 . 9 × 7 ו = | 8 × 0 . 5 ה = | 0 . 6 × 6 ד עם המורה חדווה ובתיה פתרו את תרגיל ג = 3 × 0 . 8 בשתי דרכים שונות . חדווה פתרה בדרך של חיבור חוזר : 3 × 0 . 8 = 0 . 8 + 0 . 8 + 0 . 8 = 2 . 4 בתיה פתר בעזרת כפל שברים : 3 × 0 . 8 = 3 × 8 10 = 24 10 = 2 4 10 = 2 . 4 דיון מי מתלמידי הכיתה פתר בדרך של חדווה ? מי מתלמידי הכיתה פתר בדרך של בתיה ? מי מתלמידי הכיתה פתר בדרך אחרת ? מהי הדרך ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית