נחמה מתארת כיצד היא פותרת תרגילי חילוק ב – . 100 חילוק ב – 100 אני יודעת : אני מחלקת ב – 10 ושוב מחלקת ב – . 10 אפשר לפתור את התרגיל = 57 . 8 : 100 בעזרת שני תרגילים : התרגיל הראשון : 57 . 8 : 10 = 5 . 78 התרגיל השני : 5 . 78 : 10 = 0 . 578 וזה הפתרון ! אפשר לפתור גם בתרגיל שרשרת אחד כך : 57 . 8 : 100 = ( 57 . 8 : 10 ) : 10 = 5 . 78 : 10 = 0 . 857 1 פתרו את התרגילים . | 106 : 10 = א = 106 : 100 = | 0 . 6 : 10 ב = 0 . 6 : 100  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית