1 קראו את הבעיה : על השולחן היה קנקן שתייה ובו 2 ליטרים מיץ . מזגו את המיץ שווה בשווה ל – 10 כוסות . איזו כמות מיץ ( בליטרים ) מזגו לכל כוס ? מהו התרגיל המתאים לבעיה ? מהי התוצאה בשבר ? מהי התוצאה במספר עשרוני ? 2 מצאו דרך לפתרון התרגיל הזה : = . 0 . 3 : 10 אפשר לפתור בדרך זו : כותבים את 0 . 3 כשבר ומחלקים כפי שלמדתם : 0 . 3 : 10 = 3 10 : 10 = 3 10 × 1 10 = 3 100 = 0 . 03 האם הדרך שלכם דומה לדרך זו או שונה ממנה ? 3 פתרו כל תרגיל והשלימו את המנה בטבלה העשרונית . המשך 4 מעבר מסנטימטרים לדצימטרים איזה תרגיל פותרים כדי להמיר סנטימטרים בדצימטרים ? כתבו תרגיל מתאים לכל שורה בטבלה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית