1 כפלו ב – . 1 , 000 = | 0 . 008 × 1 , 000 ג = | 0 . 03 × 1 , 000 ב = | 0 . 3 × 1 , 000 א 2 כפלו ב – . 1 , 000 | 1 , 000 × 101 . 6 = א = | 0 . 023 × 1 , 000 ב | 5 . 76 × 100 = ג = | 1 , 000 × 30 . 07 ד | 340 . 007 × 1 , 000 = ה = | 1 , 000 × 11 . 11 ו 3 המירו לפי יחידת המשקל המבוקשת . כתבו תרגיל מתאים . דוגמה 30 . 004 ק " ג = 30 , 004 גרם 30 . 004 1 , 000 = 30 , 004  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית