סדר פעולות החשבון 1 פתרו . בכל אחד מהתרגילים שפתרתם יש רק פעולות חיבור וחיסור או רק פעולות כפל או חילוק . האם פתרתם כל תרגיל לפי סדר הפעולות משמאל לימין ? ! בתרגיל שיש בו גם פעולות חיבור וחיסור וגם פעולות כפל או חילוק ( ללא סוגריים ) - קודם פותרים את פעולות הכפל והחילוק .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית