1 התבוננו בשלושת הציורים . בכולם חלק מהעיגולים צבועים באדום . מה עוד משותף לכולם ? האם תוכלו לצייר ציור נוסף שמתאים כאן ? ציירו במחברת . כמה עיגולים בסך הכול יש בציור שלכם ? כמה עיגולים צבועים בו ? מצאו לאיזה ציור מתאימה כל שאלה וענו על השאלה . א . איזה חלק הם 3 עיגולים מ – 4 עיגולים ? ב . כמה עיגולים הם 3 4 מ – 16 עיגולים ? ג . 9 עיגולים הם 3 4 מקבוצת עיגולים . כמה עיגולים בקבוצה ? 2 התבוננו בארבעת הציורים . בכולם חלק מהשטח צבוע בצבע ירוק . מה עוד משותף לכולם ? האם תוכלו לצייר ציור נוסף שמתאים כאן ? ציירו במחברת . מצאו לאיזה ציור מתאימה כל שאלה וענו על השאלה . א . איזה חלק הם 4 חלקים מ – 12 חלקים שווים ? ב . כמה חלקים הם 1 3 מ – 9 חלקים שווים ? ג . לכמה חלקים שווים מחולקת צורה שבה השטח של שני חלקים הוא 1 3 משטח הצורה ? ציור ד מייצג חצר המצוירת בהקטנה . שטח החצר הוא 24 מ " ר . השטח הצבוע מייצג את השטח שגדל בו דשא . מהו שטח הדשא במ " ר ? גם צורה ג מייצגת חצר המצוירת בהקטנה , והחלקים הצבועים מייצגים את שטח הדשא . שטח הדשא הוא 12 מ " ר . מהו שטח החצר במ " ר ?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית