1 א . מיינו את התרגילים : הכינו במחברת טבלה כמו זו שמתחת לתרגילים וכתבו כל תרגיל בטור המתאים . ב . מה משותף לכל התרגילים שהתוצאה שלהם קטנה מהמכפלה ? מה משותף לכל התרגילים שהתוצאה שלהם גדולה מהמכפלה ? מה משותף לכל התרגילים שהתוצאה שלהם שווה למכפלה ? ג . הוסיפו תרגיל אחד לכל עמודה בטבלה . 2 א . מיינו שוב את התרגילים מפעילות 1 לתוך טבלה כזאת : ב . מה משותף לכל התרגילים שהתוצאה שלהם קטנה מ – ? 1 מה משותף לכל התרגילים שהתוצאה שלהם גדולה מ – ? 1 מה משותף לכל התרגילים שהתוצאה שלהם שווה ל – ? 1 כאן מתאימים דפי רב – דף . 8 - 7 3 א . פתרו את התרגילים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית