עם המורה דוגמה א יוסי התבקש לחתוך 1 8 מחבל שאורכו 20 מטר . כמה מטרים של חבל עליו לחתוך ? לפתרון הבעיה אפשר להיעזר בטבלה , בישרי מספרים ובתרגיל . 1 כדי למצוא 8 משלם יש לחלק את השלם ל – 8 חלקים שווים . 1 כך צריך לעשות גם כשרוצים למצוא 8 מחבל שאורכו 20 מ ' . תשובה : יוסי צריך לחתוך מהחבל חתיכה שאורכה 2 1 2 מ ' .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית