עד כה למדתם לפתור תרגילי כפל שאחד הגורמים שלהם לפחות הוא שלם . דוגמאות ( פתרו ) : ביחידה זו תלמדו לפתור גם תרגילים ששני הגורמים שלהם הם שברים ( או מספרים מעורבים ) . דוגמאות : בלימוד נושא זה נעזר בנושאים שכבר למדתם .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית