1 מהו שטח המלבן הזה ( בסמ " ר )? תזכורת : לשטח של ריבוע שאורך כל צלע שלו 1 ס "מ קוראים סנטימטר רבוע ובקיצור 1 סמ " ר . מהו שטח המלבן הזה ? כתבו תרגיל מתאים . תזכורת : כדי לחשב שטח מלבן כופלים אורך צלע אחת באורך צלע סמוכה לה . 2 חשבו את השטח של כל מלבן וכתבו את התרגיל המתאים .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית