1 פתרו את התרגילים . 2 פתרו את המשוואות . 3 כתבו בכל סעיף שלושה תרגילים מתאימים . 4 כתבו את גודל הקפיצה בכל סדרה והשלימו את הסדרה בקפיצות שוות . 5  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית