הספר מלווה במדריך למורה . אושר על ידי מרכז החינוך העצמאי שברים - חלקו 7 שובחישוב 17 כפלוחילוקמספריםעשרוניים 57 שובחישוב 514 אחוזים 714 שובחישוב 417 פיתוח : צוות המתמטיקה של המרכז לטכנולוגיה חינוכית התאמה לציבור החרדי : מורות בכירות במערכת ההוראה של בתי הספר בציבור החרדי בפיקוח : ועדה מקצועית של המזכירות הפדגוגית במרכז החינוך העצמאי איורים : אסתי הס , מירל גולדנברג , ניקול גוטמן , שרי ערן הרשקוביץ © כל הזכויות שמורות למרכז לטכנולוגיה חינוכית - 2009 צוות המתמטיקה - טל ' : , 03 - 6460177 פקס : -03 2646087 זכויות הקניין הרוחני , לרבות זכויות היוצרים והזכות המוסרית של היוצרים בחומר זה , מוגנות . אין לשכפל , להעתיק , לצלם , לתרגם , וכן אין לאחסן במאגר מידע , לשדר או לקלוט בכל דרך או בכל אמצעי אלקטרוני , אופטי ,  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית