דוגמה תלמידי כיתה ד ' יושבים בכיתה ב - 5 קבוצות , בכל קבוצה 7 תלמידים . במשחק שנערך בכיתה לא השתתפו 4 מתלמידי הכיתה . כמה תלמידים השתתפו במשחק ? פתרון שלב : 1 כמה תלמידים בכיתה ? שלב : 2  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית