11 | 4 , 310 - 1 , 200 4 , 310 - 1 , 000 א | 5 , 032 - 120 5 , 038 - 120 ב | 4 , 870 - 1 , 005 4 , 875 - 1 , 030 ג בלי לפתור כתבו > או < או = בין התרגילים . | 3 , 830 + 850 3 , 930 + 840 ד | 2 , 030 + 1 , 500 3 , 030 + 1 , 400 ה | 3 , 800 + 4 , 500 4 , 800 + 3 , 500 ו 12  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית