שישה ילדים ערכו רשימה של התאריכים שבהם חגגו את יום הולדתם בשנת תשס " ו . מקצתם רשמו את התאריך העברי ומקצתם את התאריך הלועזי . תאריכי ימי הולדת : נפתלי - י ' באדר יואב - כ " ט בחשוון בני - ב ' בתמוז יוסי - 17 בדצמבר חיים - 1 באוקטובר רוני - 30 בנובמבר א . סמנו בלוח השנה תשס " ו את יום ההולדת של כל אחד ואחת מהשישה ( רשמו את שם הילד או הילדה בתאריך המתאים ) . ב . מי מהשישה חגג את יום הולדתו ראשון בשנת תשס " ו ? ג . מי חגג את יום הולדתו בין א ' בחשוון ל – א ' בשבט ? ד . איזה חג חל קרוב ליום ההולדת של נפתלי ? ה . מי הם הילדים שחגגו את יום הולדתם באותו חודש עברי ? ו–ו . מי הם הילדים שחגגו את יום הולדתם באותו חודש לועזי ? ו– ז . באיזה תאריך לועזי חגגו נפתלי ויואב את יום הולדתם ( על פי לוח השנה תשס " ו )? יואב :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית