לפניכם כמה סוגי לוחות : לוח יומי לוח שבועי מומלץ לדון עם התלמידים כיצד קוראים כל אחד מהלוחות ומהו המידע שיש בכל לוח . 1 התבוננו בלוחות השונים : א . בלוח היומי מופיע התאריך ז ' בתשרי תשס " ו . ✗ סמנו במשבצת של יום זה בלוח השבועי , בלוח החודשי ובלוח השנתי . איזה יום בשבוע סימנתם ? ב . התבוננו בלוח החודשי : בחודש תשרי חלים ימים מיוחדים . אילו הם ? צבעו את המשבצות שלהם בלוח בצבע צהוב . ג . אילו מהימים המיוחדים האלה אפשר לסמן בדף מן הלוח השבועי המופיע בעמוד הקודם ? רשמו אותם במקומות המתאימים בלוח השבועי וצבעו בצהוב .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית