נפח קובייה שאורך הצלעות שלה 1 ס " מ הוא 1 סמ " ק . סמ " ק - סנטימטר מעוקב . 1 2 לפניכם תיבות הבנויות מקוביות של 1 סמ " ק . חשבו את הנפח של כל תיבה . תרגיל :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית