1 קחו את תיבה א . א . חשבו את השטח של כל אחת מהפאות של התיבה . ב . חשבו את סכום השטחים של הפאות : ! סכום השטחים של כל הפאות של התיבה נקרא שטח הפנים של התיבה . 2  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית