השתמשו בקשיות שתייה . קחו מאוסף התיבות את תיבה א ופתחו אותה . גזרו קשית כך שתחבר שני קדקודים של התיבה . מה אורכה בקירוב ? ס "מ האם קשית זו יכולה לחבר זוג קדקודים אחר של התיבה ? גזרו קשית כך שאורכה יהיה שונה מזו שגזרתם קודם וגם היא תחבר שני קדקודים של התיבה . מה אורכה בקירוב ? ס "מ מצאו את הקשית הארוכה ביותר המחברת שני קדקודים של התיבה . מה אורכה בקירוב ? ס "מ האם כולה בתוך התיבה ? נסו להכניס לתיבה את אותה קשית ( הארוכה ביותר ) בדרכים אחרות ( כך שהקשית תחבר זוגות אחרים של קדקודים ) . בכמה דרכים אפשר לעשות זאת ? ! אלכסון של תיבה מחבר שני קדקודים שאינם על אותה פאה . האלכסון הוא הקטע הארוך ביותר שכולו בתוך התיבה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית