1 התיבות בנויות מריבועים וגם ממלבנים שאינם ריבועים . א . כמה מהתיבות שבאוסף התיבות בנויות רק מפאות שהן ריבועים ? ב . כמה מהתיבות שבאוסף התיבות בנויות מפאות שאין ביניהן שום ריבוע ? 2 הנה צורה המורכבת מחמישה ריבועים : א . האם יש עוד אפשרויות לסידור חמישה ריבועים ? בסוף החוברת תמצאו דפי משבצות ( לגזירה ) . גזרו אותם וציירו על דפי המשבצות אפשרויות שונות לסידור חמישה ריבועים . לכל אחד מחמשת הריבועים צריכה להיות צלע ( אחת לפחות ) המשותפת לו ולריבוע אחר .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית