1 2 התיבות שבניתם בנויות ממלבנים . לפניכם שני מלבנים : א . צבעו בשחור את כל הקדקודים שלהם . ב . צבעו באדום את כל הצלעות שלהם . לפניכם סרטוטים של שתי תיבות : א . צבעו בשחור את כל הקדקודים של התיבות . ב . צבעו באדום את כל הצלעות של התיבות . צלעות התיבה נקראות גם מקצועות .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית