1 א . קחו את דף המלבנים לגזירה ( בסוף החוברת ) וגזרו את המלבנים . בחרו 6 מלבנים שאפשר לבנות מהם תיבה ובנו אותה . ( היעזרו בנייר דבק לחיבור המלבנים . ) ב . אילו מלבנים בחרתם ? כתבו את הצבעים שלהם : ג . על התיבה שבניתם סמנו באותו הצבע את זוגות המלבנים השווים ( לפי הצבע הרשום עליהם ) . 2 פעילות קבוצתית השוו את התיבות שבניתם . סובבו אותן כדי לראות אם הן שוות או שונות . כמה תיבות שונות זו מזו בניתם בקבוצה ? 3 פעילות קבוצתית קחו את דפי הגזירה : מלבנים לבניית אוסף התיבות . בכל דף כזה יש מלבנים שאפשר לבנות מהם תיבות . חלקו ביניכם את הדפים האלה , כך שכל אחד מהתלמידים יקבל דף או שניים , יגזור את המלבנים ויבנה את התיבות ( כדאי לעבוד בזוגות ) .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית