3 בדקו באותו האופן את כל המרובעים שגזרתם : א . נסו לקפל כל מרובע בכל הדרכים האפשריות כדי למצוא קווי סימטרייה . ב . סרטטו בתרשים בקווים מרוסקים את כל קווי הסימטרייה של כל אחד מהמרובעים . ג . כמה קווי סימטרייה מצאתם בכל אחד מהמרובעים האלה ? מקבילית : דלתון : מעוין : 4 סימטרייה סיבובית במרובעים קחו את דף הגזירה : מרובעים לבדיקת סימטרייה סיבובית . גזרו את כל המרובעים ושמרו אותם . קחו את המקבילית ( שאיננה מלבן ) שגזרתם , והניחו אותה על המקבילית המתאימה בעמוד הקודם . הניחו כך שהמקבילית הגזורה תכסה בדיוק את המקבילית המסורטטת .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית