למדנו למצוא סימטרייה שיקופית על ידי היפוך : ! לצורה יש סימטרייה שיקופית , אם אפשר להפוך אותה כך ששוב תכסה את עצמה . אבל למה הסימטרייה הזאת נקראת סימטרייה שיקופית ? אם נשים מראה על הקו המרוסק , נראה חתול אחד , בדיוק כמו זה שבציור . מחצית החתול משתקפת בדיוק על מחציתו האחרת , ולכן אומרים שלחתול יש סימטרייה שיקופית .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית