1 משחק הסימטריות ( 5 - 2 משתתפים ) החומרים לוח משחק שמסורטטות עליו 18 צורות ( מצורף בסוף החוברת ) אוסף שקפים המתאימים לצורות שבלוח ( צריך לגזור אותם מדפי הגזירה שבסוף החוברת ) " חייל " משחק לכל משתתף קובייה מהלך המשחק כל משתתף בוחר " חייל " ומניח אותו במקום שכתוב " התחלה " . כל משתתף מטיל בתורו את הקובייה ומקדם את ה " חייל " שלו על הלוח מספר צעדים ( צורות ) כמספר שהראתה הקובייה . התנועה על הלוח יכולה להיעשות בכל כיוון שהחצים oe מאפשרים . המשתתף מחפש בערמת השקפים את השקף של הצורה שהגיע אליה ומנסה לכסות בו את הצורה בדרכים רבות ככל האפשר . שימו לב : מותר לסובב את השקף וגם להפוך אותו כדי שיכסה את הצורה . המשתתף זוכה במספר נקודות לפי מספר הדרכים השונות שהצליח לכסות את הצורה בשקף שלה . דוגמה : מי שמגיע לצורה צ , זוכה ב – 6 נקודות . כיצד ? ואפשר גם לכסות את הצורה בשלוש דרכים על ידי היפוך השקף על הצורה ( 3 נקודות ) :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית