א . משחק הסימטריות 44 ב . סימטרייה שיקופית או סימטרייה סיבובית ? 46 ג . איזו צורה היא סימטרית ? 49 ד . סימטרייה סיבובית - מרכז הסימטרייה 50 ה . דרגת הסימטרייה הסיבובית 52 ו . איך מוצאים סימטרייה שיקופית ? 55 ז . סימטרייה שיקופית - מספר קווי הסימטרייה 57 ח . סימטרייה - סיכום 60 ט . סימטרייה במשולשים 65 י . סימטרייה במרובעים 69 יא . סימטרייה סביבנו 73 לוח משחק אוסף שקפי צורות דפי גזירה מראה בסוף החוברת  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית