1 פעילות קבוצתית הכינו ארבעה חבלים ( סרטים ) שאורך כל אחד מהם 1 מ ' . הדביקו אותם על רצפת הכיתה כך שייצרו ריבוע . ! שטחו של הריבוע שיצרתם הוא מטר רבוע , ובקיצור מ " ר . 2  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית