1 קחו מאוסף הרצועות קבוצות של רצועות כאלה . מאילו רביעיות של רצועות אפשר לבנות כל אחד מהמרובעים שבטבלה ? › במשבצות המתאימות . ( שימו לב : הרצועות מסורטטות בהקטנה . ) דיון אילו מרובעים הצלחתם לבנות מהרצועות שבקבוצה ב ? מה דומה ומה שונה במרובעים האלה ? ( שימו לב לזוויות ולסדר הצלעות . )  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית