1 לפניכם מרובע . סרטטו בו אלכסון . האם הקטע שסרטטתם מחבר שני קדקודים ? האם הקדקודים האלה נמצאים על אותה הצלע ? ! אלכסון הוא קטע המחבר שני קדקודים של מצולע שאינם על אותה הצלע . האם הקטע שסרטטתם הוא אלכסון של המרובע ? אם לא , סרטטו אלכסון . האם יש למרובע עוד אלכסון ? אם כן , סרטטו אותו . 2 סרטטו את כל האלכסונים של המצולעים האלה .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית