מצולעים ומדידת שטח 3 סימטרייה 43 תיבות ומדידת נפח 75 לוח שנה וחישובי זמן 105 דפי גזירה © בסוף החוברת ® אבזרים נוספים - מפורטים בשער של כל פרק החוברת מל e וה במדריך למורה . פיתוח : צוות המתמטיקה של המרכז לטכנולוגיה חינוכית התאמה לציבור החרדי : מורות בכירות במערכת ההוראה של בתי הספר בציבור החרדי בפיקוח : ועדה מקצועית של המזכירות הפדגוגית במרכז החינוך העצמאי  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית