חוברות מסלולים לבית – הספר היסודי עוסקות בארבעה נושאים מתמטיים מרכזיים : 1 מספרים שלמים ופעולות שברים גאומטרייה בעיות מילוליות וחקר נתונים נתון המספר . 3 , 407 א . הגדילו ב 1 את ספרת המאות של המספר הנתון : בכמה הגדלתם את המספר ? ב . הגדילו ב 1 את ספרת היחידות של המספר הנתון : בכמה הגדלתם את המספר ? ג . הקטינו ב 1 את ספרת האלפים של המספר הנתון : בכמה הקטנתם את המספר ? החוברות לכיתה ד ' עוסקות בנושאים אלה , ופריסתן מוצגת בטבלה הזאת :  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית