1 סרטטו על הרשת שלפניכם משולש כרצונכם . כל צלע של המשולש צריכה להיות מונחת על הקווים הישרים שברשת . איזה משולש סרטטתם ? 2 נסו לסרטט על הרשת שלמטה את המצולעים האלה ( אם אי אפשר לסמן , הסבירו מדוע ) .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית