1 השלימו מספרים מתאימים בתרגילים . כתבו בכל סעיף תרגילים שונים זה מזה . 2 הציבו סוגריים במקומות המתאימים בכל תרגיל כך שתתקבל התוצאה הרשומה . דוגמאות 8 × 200 + 50 - 250 = 0 365 - 300 : 865 - 800 = 1  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית